Predstavenie spoločnosti LCM Stanc s.r.o.

Vážený záujemca!

Nižšie Vám predstavím spoločnosť LCM Stanc, s.r.o. 
Mojim cieľom je, aby som v rámci skutočností vyzdvihol tie témy, ktoré Vám môžu poskytnúť výhody v záujme očakávanej spolupráce.
LCM Stanc s.r.o. je najväčším podnikom na výrobu nástrojov v Maďarsku s viac ako 20-ročnou odbornou minulosťou.
Technológia a strojový park sa zhoduje s tými, aké sa používajú na trhoch najvyspelejších štátov sveta a je vybavený automatickými strojmi, ktoré umožňujú splniť nároky firiem vyrábajúcich obaly veľkých rozmerov.

MEDZINÁRODNÁ REFERENCIA

Viac ako polovicu našich objednávok tvoria objednávky medzinárodných nadnárodných firiem vybavených automatickými výsekovými strojmi vyrábajúcimi produkty z vlnitej lepenky a objednávky z polygrafického priemyslu.
Nástroje dodávame do viacerých štátov.

VEĽKÁ PRESNOSŤ A TRVANLIVOSŤ NAŠICH NÁSTROJOV

Preglejky vyrezávame tromi vysokovýkonnými laserovými výsekovými strojmi riadenými digitálnym programom, nože režeme a ohýbame tromi automatmi a vytláčacie gumy vyrezávame vysokotlakovou vodou.
Plánujeme systémom CAD.
Je to najvyspelejšia a najpresnejšia technológia, aká existuje.
Disponujeme takým ešte funkčným nástrojom odkúpeným späť z výroby, ktorým sa urobilo už viac ako 1 715 000 výsekov.

VYSOKÁ DODACIA SPOĽAHLIVOSŤ

Plnenie objednávok a harmonogram výroby podporuje vo všetkých jej častiach počítačový podnikový riadiaci systém.
Systém dokumentuje všetky fázy činnosti od prijatia objednávky až po expedíciu, t.j. každý krok výrobného procesu je prehľadný a spätne kontrolovateľný. 
Máme moderný systém kontroly kvality, ktorý vo viacerých krokoch vynucuje kontrolu a je schopný zachytiť chyby, predísť chybám, a keď sa chyba predsa len vyskytne, okamžite generuje nápravné opatrenia.

KRÁTKY DODACÍ TERMÍN

Obvyklý dodací termín je v závislosti od počtu objednávok 1-3 dni. V prípade potreby, na základe dohody je možnávýroba aj do 6 hodín.
Výroba nástrojov prebieha v dvoch zmenách v našom závode v Budapešti s plochou 1000 m2. V závislosti od objednávky nástroje dodávame aj do domu.

NEPRETRŽITÁ KOMUNIKÁCIA S ODBERATEĽMI

Našou základnou filozofiou je nepretržitá spolupráca a komunikácia so zákazníkmi. Sme presvedčení, že naša práca je vtedy úspešná, keď nami vyrábané vynikajúce nástroje používajú naši zákazníci k úplnej spokojnosti. 
Priebežne sledujeme použiteľnosť našich výrobkov a vhodnosť našich služieb. Na základe skúseností neustále rozvíjame systém výrobných pokynov, ktoré sú špecifické pre každého zákazníka.

PODPORA ODBERATEĽA V JEHO VÝROBNEJ ČINNOSTI

Súčasťou našej filozofie je, že podporujeme našich zákazníkov v záujme optimálneho využívania našich výrobkov a služieb.

Prvky našej podpory:

  • - Odborné teoretické školenie
  • - Odborný praktický výcvik
  • - Pomoc pri údržbe stroja
  • - Analýza výrobného procesu, podpora
  • - Podpora riadiaceho manažmentu (coaching)
ROZVOJ VÝROBKU ODBERATEĽA

Zúčastňujeme sa na prípravách rozvoja u odberateľov a radi poradíme. 
Spolupracujeme aj pri vývoji výrobkov, vo výbere vhodného obalového materiálu a vo vytvorení najlepšej a najhospodárnejšej konštrukcie. 
Naši plánovači plánujú výrobky a nástroje pomocou počítača. 
Naplánovaný obal aj pripravíme na digitálne riadenom plottri. 


Prosím, prečítajte si našu domovskú stránku (www.lcm.hu), kde si môžete pozrieť našu prevádzku a informovať sa podrobnejšie o našich službách.

Bodnár Sándor
Majiteľ

LCM Stanc Kft.
1222 Budapest, Gyár u.15. H/2 ép.
Tel: 06-1/278-5120
Fax: 06-1/425-4239
www.lcm.hu